Условия за анулиране

В случай на анулиране на направена резервация за временно настаняване, сумата от платената цена се връща само при условие, че анулирането е извършено поне 30 (тридесет дни) преди планираната дата на пристигане.

При анулиране на направена резервация за временно настаняване след този срок, но поне 15 (петнадесет) дни преди планираната дата на пристигане, Къмпингът задържа 50% от платената цена.

При анулиране на направена резервация за временно настаняване по-късно от 15 (петнадесет) дни преди планираната дата на пристигане, Къмпингът задържа пълния размер на платената цена.