Резервация:

Може да резервирате минимум 2 нощувки!

Reservation:

You can book a minimum of 2 nights!

Accommodation 56769 not found.

Accommodation 56769 not found.

Сезонни цени:

01.05. – 30.09.

01.10. – 30.04.

01.05. – 30.09.

01.10. – 30.04.

70 BGN/ден

50 BGN/ден

1575 BGN/месец

1125 BGN/месец

Seasonal prices:

01.05. – 30.09.

01.10. – 30.04.

01.05. – 30.09.

01.10. – 30.04.

70 BGN/a day

50 BGN/a day

1575 BGN/month

1125 BGN/month

Удобства

Всяко кемпер място разполага със следните удобства

Сервизно помещение за източване на отпадни води

Ток и чиста вода

Тоалетна наблизо

Баня наблизо

Санитарни помещения с пералня и сушилня

Безплатен Wi-FI

Amenities

Each camper stop has the following amenities

Service room for draining waste water

Electricity and clean water

Toilet nearby

Bathroom nearby

Sanitary facilities with washing machine and dryer

Free Wi-FI